Afsagte domme

Østre Landsret afsagde den 17. februar 2021 dom i to sager, som Nets Holding A/S har anlagt mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få underkendt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud om nedsættelse af gebyret for indløsning af Dankortbetalinger på internettet til 1,20 kr.

Læs pressemeddelelsen til dommen her.

Du kan læse dommen her. Rettens afgørelse og begrundelsen for afgørelsen kan du læse på side 282 til 305.