Spørgsmål og svar

 

Bemærk, det er ikke længere muligt at tilmelde sig gruppesøgsmålet. Derfor er nedenstående information er historisk.

 

På denne side finder du de oftest stillede spørgsmål vedr. søgsmålet.

Skulle du have yderligere spørgsmål til sagen eller søgsmålet er du mere end velkommen til at kontakte FDIHs sekretariat.

 1. Hvad er betingelserne for at deltage i gruppesøgsmålet?
 2. Hvornår skal vi senest tilmelde os gruppesøgsmålet for at være med?
 3. Hvorfor skal vi overveje at tilmelde os gruppesøgsmålet?
 4. Er det muligt at få deltagergebyret tilbage for medlemsskabet af Foreningen for Dankortsag, hvis vi ikke tilmelder os gruppesøgsmålet?
 5. Skal vi stille sikkerhed?
 6. Hvad skal der stilles sikkerhed for?
 7. Hvad dækker retshjælpsforsikringen?
 8. Hvad forpligter vi os til ved at underskrive ”Aftale om sikkerhedsstillelse”?
 9. Skal vi være medlem af Foreningen for Dankortsag for at deltage i gruppesøgsmålet, og hvad koster det?
 10. Hvordan tilmelder vi virksomheden til Foreningen for Dankortsag?
 11. Hvordan skal vi kunne dokumentere vores krav?
 12. Kan vi medregne returtransaktioner i opgørelsen af kravet?
 13. Kan vi medregne transaktioner fra vores telefon- og mailordrer salg?
 14. Kan vi kræve renter af vores krav?
 15. Er der et informationsmøde om sagen?

Hvad er betingelserne for at deltage i gruppesøgsmålet?

I kan deltage i gruppesøgsmålet, hvis I har betalt gebyrer til Nets for modtagelse af betaling med Dankort inden for perioden fra den 1. januar 2008 til 15. juli 2013, og

 • I ikke har overvæltet gebyrerne på kunderne, og
 • I er eller bliver medlem af Foreningen for Dankortsag

Hvornår skal vi senest tilmelde os gruppesøgsmålet for at være med?

Tilmelding til gruppesøgsmålet sker ved senest den 8. marts 2016 at fremsende den udfyldte tilmeldingsblanket pr. e-mail til: [email protected]

eller pr. post til

Foreningen for Dankortsag
c/o FDIH
Slotsholmsgade 1, Børsen
1217 København K

Hvorfor skal vi overveje at tilmelde os gruppesøgsmålet?

Hvis I har et krav mod Nets, er et gruppesøgsmål en forholdsvis billig måde at føre en retssag. Mens sagen kører, vil gruppesøgsmålet ligge stille, og hvis vi vinder sagen, vil I kunne forlange en rente af jeres krav på minimum 7 til 8 pct. pa.

Er det muligt at få deltagergebyret tilbage for medlemsskabet af Foreningen for Dankortsag, hvis vi ikke tilmelder os gruppesøgsmålet?

Der er et større beløb tilbage af det beløb, medlemmerne allerede har indbetalt. Beløbet kan anvendes til at føre sagen videre.

Medlemmer, der ikke tilmelder sig gruppesøgsmålet, vil ikke få en del af dette beløb tilbage, jf. vedtægternes § 10.1. Medlemmet vil heller ikke på et senere tidspunkt kunne tilmelde sig gruppesøgsmålet.

Skal vi stille sikkerhed?

Ja, inden 8 dage efter tilmeldingsfristens udløb, skal I stille sikkerhed for sagsomkostningerne. Sikkerheden udgør 3% af jeres krav.

Beløbet skal overføres til Nyborg & Rørdam Advokatfirma på bankkonto nr. 3001 3154079041 med angivelse af sagsnr. 9092-1 og betegnelsen ”sikkerhedsstillelse”.

Har I retshjælpsdækning, skal I ikke stille sikkerhed, men i stedet fremsende bekræftelse fra forsikringsselskabet på dækning.

Nye medlemmer af Foreningen for Dankortsag må selv kontakte deres forsikringsselskab, hvis de ønsker retshjælpsdækning. Det anses dog for usandsynligt, at det er muligt på nuværende tidspunkt at opnå retshjælpsdækning.

FDIH kan stille sikkerheden for medlemmer af FDIH, der allerede er medlemmer af Foreningen for Dankortsag. Tilmelder virksomheden sig Foreningen for Dankortsag efter offentliggørelse af åbningsskrivelsen, vil FDIH som udgangspunkt ikke stille sikkerheden. Sagsomkostningerne kan ikke komme til at overstige 3% af jeres krav.

Hvad skal der stilles sikkerhed for?

Sikkerheden skal dække de omkostninger, som Nets vil have krav på, til dækning af udgifter til Nets advokat mv., hvis Nets vinder det gruppesøgsmål, vi har anlagt. Fastsættelse af sagsomkostningerne vil ikke være et ”tag selv bord”. Retten vil fastsætte Nets rimelige sagsomkostninger.

Hvis Nets vinder hovedsagen mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil sagsomkostningerne i gruppesøgsmålet blive minimale, da vi mest sandsynligt vil opgive sagen. Sådanne omkostninger vil formentlig kunne dækkes af Foreningen for Dankortsag. Vinder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen derimod hovedsagen, og kan vi indgå et forlig med Nets, vil der formentlig heller ikke være væsentlige sagsomkostninger.

Der kan være sagsomkostninger, hvis vi er nødt til at gennemføre en egentlig retssag mod Nets, og vi taber sagen.

Sagsomkostningerne kan ikke komme til at overstige 3% af jeres krav.

Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

For de medlemmer, der er dækket af en retshjælpsforsikring, vil forsikringen dække sagsomkostninger i forbindelse med selve retssagen. I må dog forvente, at der er en vis selvrisiko, som I selv skal betale. Retshjælpsforsikringen dækker ikke det beløb, medlemmerne allerede har betalt til foreningen.

Hvad forpligter vi os til ved at underskrive ”Aftale om sikkerhedsstillelse”?

De medlemmer af FDIH, der ønsker at FDIH skal stille sikkerhed for deres krav, skal underskrive ”aftale om sikkerhedsstillelse”. (FDIH stiller som udgangspunkt kun sikkerhed for medlemmer, der har tilmeldt sig Foreningen for Dankortsag inden offentliggørelse af åbningsunderretningen.)

Når I gør det, vil FDIH indbetale 3% af jeres krav til retten, som sikkerhed for eventuelle sagsomkostninger. Der er kun tale om en sikkerhedsstillelse - FDIH vil ikke betale jeres sagsomkostninger. Fordelen for jer er, at I ikke skal have pengene op af lommen nu.

Når sagen afsluttes, vil retten kunne bestemme, at I skal betale et beløb i sagsomkostninger. Dette beløb kan være mindre end 3 % af jeres krav, men ikke højere. Beløbet vil blive taget fra det beløb, FDIH har indbetalt til retten som sikkerhed – resten vil blive tilbagebetalt til FDIH.

Når I underskriver ”Aftale om sikkerhedsstillelse” forpligter I jer til – når sagen afsluttes - at betale de sagsomkostninger, som retten har fastsat for jeres virksomhed, til FDIH.

Hvis I melder jer ud af FDIH, inden sagen er afsluttet, skal I betale de 3% af jeres krav til FDIH. Virksomheden bliver så stillet som om, I selv havde indbetalt sikkerheden til retten. Dvs. at i det omfang omkostningerne bliver mindre end 3% af dit krav, vil det overskydende beløb blive tilbagebetalt af retten til jeres virksomhed.

Skal vi være medlem af Foreningen for Dankortsag for at deltage i gruppesøgsmålet, og hvad koster det?

Ja. Det koster 6,1% af jeres krav at være medlem af foreningen. Det svarer til, hvad de øvrige medlemmer af foreningen har betalt. Er kravet under 15.000 kr. er det gratis at melde sig ind i foreningen.

Foreningens formue er blevet brugt til at dække udgifter til udfærdigelse af bl.a. processkrifter i sagen.

Foreningen har stadig en del penge. De vil blive brugt til at betale foreningens advokat for at føre sagen videre.

Hvordan tilmelder vi virksomheden til Foreningen for Dankortsag?

Virksomheden bliver indmeldt i foreningen samtidig med, at virksomheden tilmelder sig til gruppesøgsmålet.

Hvordan skal vi kunne dokumentere vores krav?

Der kræves ingen særlig dokumentation lige nu. Men I bør opbevare dokumentation for betaling af Dankort gebyrer til Nets. Det kan være en faktura fra Nets eller en udskrift fra betalingsgateway. I bør også kunne sandsynliggøre, at ikke har overvæltet Dankort gebyrerne på kunderne.

Kan vi medregne returtransaktioner i opgørelsen af kravet?

I skal medregne alle transaktioner i perioden 1. januar 2008 til 15. juli 2013, hvor I er blevet opkrævet gebyrer af Nets, herunder også returtransaktioner.

Kan vi medregne transaktioner fra vores telefon- og mailordrer salg?

Nej, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse omhandler Nets’ gebyrer for indløsning af dankort på internettet. Gruppesøgsmålet vedrører kun transaktioner, som er kørt igennem som ”Internethandel”, jf. deres prisliste.

Kan vi kræve renter af vores krav?

Ja, det er ikke kun en ulempe, at sagen kan komme til at ligge stille i længere tid: Vinder vi til sin tid sagen, vil I kunne forlange, at Nets forrenter jeres erstatningskrav med en årlig rente på minimum 7 til 8 % .

Er der et informationsmøde om sagen?

Ja, den 20. januar 2016, kl. 14.00 til 15.00 afholder FDIH et webinar, hvor foreningens advokat redegør for sagen, og hvor I har mulighed for at stille spørgsmål. Webinaret vil kunne genses efter den 20. januar 2016.

Tilmelding til webinaret foregår via www.FDIH.dk