Sådan beregner du din virksomheds krav.

Har din virksomhed helt eller delvist båret omkostningerne ved de ulovlige gebyrer, har din virksomhed et krav mod Nets!

Hvor stort et krav, din virksomhed har, afhænger af, hvor mange dankorttransaktioner din virksomhed har haft i perioden 1. januar 2008 til 15. juli 2013, og hvor store de enkelte dankorttransaktioner har været.

FDIH og vores advokat har på baggrund af oplysninger om Nets' økonomiske forhold, som vi på nuværende tidspunkt har fået adgang til, udarbejdet en indikativ beregningsmodel.

 

Ved at indsætte oplysninger om din virksomheds Dankorttransaktioner i perioden 1. januar 2008 til 15. juli 2013 kan du foretage en indikativ opgørelse af det erstatningskrav, din virksomhed vil kunne rette mod Nets. Som sagen skrider frem vil vi få yderligere oplysninger om Nets, som kan føre til, at beregningsmodellen skal justeres.

  • Som et eksempel kan det nævnes, at en virksomhed, som i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 har haft 100.000 Dankorttransaktioner på over 100 kr. og på gennemsnitligt 600 kr., efter beregningsmodellen vil have et krav på ca. 66.000 kr., som kan kræves erstattet af Nets.
  • Som et andet eksempel kan nævnes, at en virksomhed, som i samme periode som ovenfor har haft 2 mio. transaktioner på gennemsnitligt 600 kr., vil have et krav på ca. 1,2 mio. kr., som kan kræves erstattet af Nets.

Beregningsmodellen er brugbar i det omfang, din virksomhed ikke har opkrævet Dankortgebyrerne hos kunderne. 

Har din virksomhed opkrævet Dankortgebyrerne hos kunderne, vil det som udgangspunkt være kunderne, der har båret omkostningerne ved de ulovlige gebyrer, og du kan derfor IKKE gøre et krav gældende mod Nets.